… turbodiesel


Zagato, originally uploaded by turbodiesel.

Giulietta Sprint, originally uploaded by turbodiesel.

Wedding party’s over, originally uploaded by turbodiesel.

612 (chinese) Scaglietti, originally uploaded by turbodiesel.